CE Magazines

E-paper editions are exact digital copies of the DTI print publications. Readers can search and navigate through the e-paper, as well as download and print pages to read offline. In order to promote wide dissemination to our international readership, access to most e-papers is free.

prevention Czech Republic No.1, 2021

Latest issue

prevention Czech Republic No.1, 2021

Cover / Editorial / Obsah / Dentální hygienistka v době SARS-CoV-2 / Skloionomerní pečetidla fi sur k proaktivní intervenci / Guided Biofi lm Therapy (GBT) Systematická řešení pro management biofi lmu – otázky a odpovědi / Aseptické vs. čisté operační pole v implantační chirurgii / Fáze před ošetřením a význam stabilní parodontální situace / Dezinfekce v ordinaci zubního lékaře a dentální hygieny / Vyvíjíme produkty z plastu s ohledem na přírodu a udržitelnost / Stres – přítel nebo nepřítel? / „Souvislost mezi onemocněním dutiny ústní a oxidačním stresem není stále příliš známa“ / Efekt ionizačního kartáčku IONICKISS – výsledky klinických studií / Hypersenzitivita dentinu – opomíjený problém? / Mentální zdraví ve stomatologické profesi během pandemie SARS-CoV-2 / Imprint /