Dental Tribune USA

E-papers - DT Supplements - Laser Tribune Bulgaria

Laser Tribune Bulgaria No. 1, 2018


In this issue: ЗНАНИЕТО ЗА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ Е МИСИЯТА НИ КАТО ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ / ЛЕЧЕНИЕ НА ЧЕРЕН ВЛАКНЕСТ ЕЗИК / ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДИОДНИТЕ ЛАЗЕРИ ПРИ ВИТАЛНА ПУЛПНА ТЕРАПИЯ / ЛАЗЕРЪТ ВЪВ ВТОРИЯ ЕТАП ОТ ИМПЛАНТОЛОГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International