Dental Tribune USA

E-papers - CE Magazines - Implants Czech Republic

Implants Czech Republic No. 1, 2018


In this issue: Editorial / Obsah / Postupy vertikální kostní augmentace / Triumfy a tragédie v implantologii / Elevace čelistní dutiny pomocí krátkého implantátu / Explantace a okamžitá implantace / Kdy parodontolog předá pacienta implantologovi? / Digitální implantologie se stolní 3D tiskárnou / Jak dostává koncepce ošetření All-on-4® lékaře v oboru do popředí / Keramické implantáty: Včera vize, dnes reálná výzva? / Zubní implantáty – od týmového plánování k esteticky úspěšnému výsledku / Osvětlení zubních ordinací Opomíjené požadavky na osvětlení stomatologických provozů / Dentamed

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International