Dental Tribune USA

E-papers - DT Supplements - Surgery Tribune Poland

Surgery Tribune Poland No. 2, 2015


In this issue: Ekstrakcja zęba zatrzymanego i rola kontroli śródzabiegowej / Standard postępowania przy operacyjnym usunięciu mesiodensu od strony podniebiennej

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International