Dental Tribune USA

DT Supplements - Surgery Tribune Poland

Latest Issue

Surgery Tribune Poland No. 1, 2017


In this issue: Podniesienie dna zatoki szczękowej z dostępu od strony podniebiennej jako metoda alternatywna – doniesienia wstępne / Obwodowy ziarniniak olbrzymiokomórkowy (nadziąślak olbrzymiokomórkowy) – charakterystyka i opis przypadków

Open PDF E-paper

All Surgery Tribune Poland


© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International