Dental Tribune USA

E-papers - DT Supplements - Implant Tribune Bulgaria

Implant Tribune Bulgaria No. 1, 2018


In this issue: РИСКОВИ СИТУАЦИИ И СПРАВЯНЕТО С ТЯХ ПРИ ПОВДИГАНЕ ПОДА НА ГОРНОЧЕЛЮСТНИЯ СИНУС / ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗЦЯЛО ОБЕЗЗЪБЕНИ ЗЪБНИ ДЪГИ / КЛИНИЧНО СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ β-ТРИКАЛЦИЕВОФОСФАТНА И ХИДРОКСИАПАТИТНА КЕРАМИКА / РИСКОВИ СИТУАЦИИ И СПРАВЯНЕТО С ТЯХ ПРИ ПОВДИГАНЕ ПОДА НА ГОРНОЧЕЛЮСТНИЯ СИНУС

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International