Dental Tribune USA

E-papers - DT Supplements - Esthetic Tribune Bulgaria

Esthetic Tribune Bulgaria No. 1, 2016


In this issue: „Усмивка на годината“ – победители 2016 / „Комплексно естетично възстановяване“ / „Композитни възстановявания“ / „Керамични възстановявания“ / „Ортодонтски случай“ / „Имплантологичен случай“ / „Розова естетика“

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International