Dental Tribune USA

E-papers - DT Supplements - Surgery Tribune Poland

Surgery Tribune Poland No. 1, 2016


In this issue: Usunięcie zatrzymanych trzecich trzonowców w żuchwie – prezentacja przypadku / Usunięcie dużego wyrośla kostnego szczęki - opis przypadku / Powikłania jatrogenne w chirurgii stomatologicznej – przegląd piśmiennictwa i opis przypadków / Nici chirurgiczne – typy i zastosowanie

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International