Dental Tribune USA

E-papers - DT Supplements - Perio Tribune Bulgaria

Perio Tribune Bulgaria No. 1, 2019


In this issue: БЪДЕЩЕТО НА ПАРОДОНТАЛНОТО ЛЕЧЕНИЕ / ДЕНТОГИНГИВАЛНО РЕМОДЕЛИРАНЕ С ПОМОЩТА НА BOPT ФАСЕТИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРЕПАРАЦИЯ / ЛЕЧЕНИЕ НА МНОЖЕСТВЕНИ РЕЦЕСИИ

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International