Dental Tribune USA

E-papers - DT Supplements - Endo Tribune Bulgaria

Endo Tribune Bulgaria No. 1, 2017


In this issue: Динамика на иригационните системи при кореново лечение / Ролята на микроскопите и ултразвука в механичната обработка на кореновите канали / Приложение на микроскоп - ултразвук и MTA в периапикалната хирургия - Лечение на персистираща ендодонтска инфекция / Огромното разнообразие на анатомията на човешките зъби - Интервю с д-р Craig Barrington

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International