Dental Tribune USA

E-papers - DT Supplements - Implant Tribune Bulgaria

Implant Tribune Bulgaria No. 2, 2018


In this issue: ЦЯЛОСТНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ С ИМПЛАНТИ И НАДСТРОЙКИ ТИП MULTIUNIT / МЕНИДЖМЪНТ НА РЕЦЕСИИ ОКОЛО СЪСЕДНИ ИМПЛАНТИ, ПОСТАВЕНИ В ЕСТЕТИЧНАТА ЗОНА В ГОРНАТА ЧЕЛЮСТ ЧРЕЗ SCREW TENT-POLE ТЕХНИКАТА / ЛЕЧЕНИЕ НА НЕУСПЕШЕН ОПИТ ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ В ЕСТЕТИЧНАТА ЗОНА ЧРЕЗ ЕКСПЛАНТИРАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА НОВ ИМПЛАНТ

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International