Dental Tribune USA

E-papers - DT Supplements - Endo Tribune Bulgaria

Endo Tribune Bulgaria No. 1, 2018


In this issue: Как да изберем дентален микроскоп? / Комбиниран хирургичен и нехирургичен подход / Как да изберем дентален микроскоп? / Er,Cr:YSGG лазер и вътрешна резорбция / Ключът е в почистването

Open PDF E-paper

Table of contents


© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International